Cadru Legislativ

Pentru a vedea urmatoarele liste aveti nevoie de Adobe Reader .
Daca nu il aveti instalat il puteti instala de aici : Download Adobe Reader

Ordinul MAI nr. 129 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila

ORDIN Nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor modificat şi completat cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 112/2014

abrogat!!! Ordinul nr. 210 din 2007 modificat prin Ordinul nr. 663 din 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu.

H.G.-571din-2016 aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şisau autorizării privind securitatea la incendiu

Ordinul m.a.i. nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

HOTARARE Nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv

LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare (*actualizata pana la data de 29 iunie 2007*)

HOTARÂRE Nr. 1514 din 29 noiembrie 2005 privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

HOTARÂRE Nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

HOTARÂRE Nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste

LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila

Legea_307_din_2006_actualizata_privind_apararea_impotriva_incendiilor

ORDIN Nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate

OMAI nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta

OMAI_96_2016 pentru pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind sistemul National de Management al situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 15/2005.

Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 88 din 30 august 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modifarile si completarile ulterioare prin Legea nr 363/2002

LEGE Nr. 137 din 29 decembrie 1995 *** Republicata Legea protectiei mediului - format Document .doc

HGR 557_2016 privind managementul tipurilor de risc

OMAI 118-2010 Dispozitii generale de aparare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice

OMAI 262- 2010 Dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor la spatii pentru birouri

OMAI 234-2010 Procedura de determinare a riscului de arson

OMAI 211-2010 Dispozitii generale de aparare împotriva inendiilor la ateliere de reparatii

OMAI 187-2010 Dispozitii generale privind apararea împotriva incendiilor la spatii pentru comert

OMAI 166-2010 Dispozitii generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente

Strategie informare situatii urgenta

Extras procedura avizare planuri interventie

Model prima pagina - Planuri de interventie

*Anexa 3 la procedura de avizare a planurilor de interventie

Completare anexa 5, semne conventionale + model plan general