Centrul Operational

Indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare,
prealarmare, alertare si coordonare tehnică operatională la nivel judetean a situatiilor de urgenta.


Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Somes” Satu Mare prin centrul
operational, asigura secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.


Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Somes” Satu Mare asigura coordonarea
si controlul de specialitate al serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, profesioniste si voluntare asigură si potrivit competentelor legale, cooperarea si reprezentarea la nivel national in domeniile protectiei civile, apararii impotriva incendiilor si gestionarii situatiilor de urgenta.


Ca structuri de raspuns pentru situatii de urgenta, sunt urmatoarele:
- Detasamentul de Pompieri Satu Mare;
- Sectia de Pompieri Carei;
- Statia de Pompieri Negresti Oas;
- Garda de Interventie Turt;
- Garda de Interventie Tasnad.


In cadrul acestora sunt organizate:
- 5 garzi de interventie;
- 2 formatiuni de asistenta medicala de urgenta si descarcerare;
- 1 echipa Cc;
- 1 echipa cautare - salvare;
- 1 echipa pirotehnica.

Centrul Judetean de Coordonare si

Conducere a Interventiei

În cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare funcţionează Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI) – reprezintă structura interinstituţională destinată asistării decizionale a CJSU şi coordonării acţiunilor de intervenţie asociate situaţiilor de urgenţă produse sau care au efect pe teritoriul judeţului.

CJCCI este compus din reprezentanţi ai instituţiilor judeţene descentralizate sau deconcentrate, reprezentate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, funcţionarea în regim de rutină a CJCCI fiind asigurată de către ISUJ. Activităţile CJCCI se vor desfăşura la sediul ISUJ unde va fi implementat sistemul informatic dedicat. Totodată, personalul angrenat în astfel de situaţii asigură coordonarea şi conducerea structurilor proprii, în concordanţă cu decizia şefului CJCCI şi asigură gestionarea resurselor avute la dispoziţie.
Activitatea pe cele trei nivele (CNCCI, Centre Operative şi CJCCI) va avea atât caracter PROACTIV (desfăşurarea unor activităţi în condiţiile unor stări potenţial generatoare de situaţii de urgenţă) cât şi REACTIV (răspuns la situaţiile de urgenţă pe măsura producerii acestora).
În funcţie de natura situaţiei create, CJCCI poate funcţiona parţial sau total încadrat, conform procedurilor de activare pe faze.
În acest scop, fazele de activare au fost definite după cum urmează:
- verde – rutină (personalul va fi asigurat de ISUJ; activitatea se va desfăşura în cadrul Dispeceratului ISUJ conform procedurilor);
- galben – alertă (personalul va fi asigurat de ISUJ; activitatea se va desfăşura la sediul ISUJ conform procedurilor);
- portocaliu – activare parţială a CJCCI (personalul  ISUJ va fi suplimentat cu reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate şi descentralizate la nivel judeţean, implicate conform legislaţiei în vigoare; activitatea se va desfăşura în spaţiile alocate CJCCI conform procedurilor);
- roşu – activare totală (reprezentanţii instituţiilor deconcentrate ale ministerelor şi ai instituţiilor reprezentative la nivel judeţean asigură fundamentarea hotărârilor care vor fi luate în comitetul judeţean şi asigură, totodată, ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de aceste organisme; activitatea se va desfăşura în spaţiile alocate CJCCI conform procedurilor).