Cariera

 

 

Anunt Admitere 2024 Academia de Politie Al. I. Cuza - Facultatea de Pompieri
Anexe
Tabel rezultate Evaluare psihologica candidati Boldesti sesiunea aprilie iulie 2024

Anunt Admitere 2024 MAPN
Locurile-MAI-la-MApN-si-SRI-2024
Model-cerere-de-inscriere-institutii-MApN-si-ANI 2024
Model-Consimtamant-solicitare-cazier 2024
Model-declaratie-confirmare-cunoastere-conditii-si-criterii-de-recrutare 2024
Planificare-candidati-evaluarea-performante-fizice.
Model-consimtamant-informat-1.pdf
Model-adeverinta-medicala 2024


ANUNT recrutare candidati pentru admiterea la Sc. Boldesti sesiunea aprilie 2024
ANEXA_1_-Locuri-scoli-2024
ANEXA_3_Adeverinta-medicala-si-consimtamant-informat
ANEXA_5_Centre-zonale-de-selectie
ANEXA_6_Consimtamant-solicitare-extras-de-pe-cazierul-judiciar
MODEL-CERERE-INSCRIERE-SCOLI-POSTLICEALE-MAI
MODEL-DECLARATIE-CONFIRMARE-CUNOASTERE-CONDITI-RECRUTARE
Indrumator autobiografie
Tabel rude
Rezultate testarea psihologica candidati Scoala de subofiteri de pompieri si protectie civila Boldesti

Anunt testare psihologica SCOALA DE SUBOFITERI DE POMPIERI

Indrumar autobiografie

Anunt recrutare candidati pentru admiterea la Sc. Boldesti sesiunea octombrie 2023 - februarie 2024
MODEL_CERERE_INSCRIERE_SCOLI_POSTLICEALE_MAI-1
MODEL_DECLARATIE_CONFIRMARE_CUNOASTERE_CONDITII_RECRUTARE-1
ANEXA_3_ADEVERINTA_MEDICALA__CONSIMTAMANT_INFORMAT-1
ANEXA_4-_MODEL_TABEL_CANDIDATI-1
Anexa nr.5-Tabel rude
ANEXA_6_CONSIMTAMANT_SOLICITARE_EXTRAS_CAZIER-1


Tabel nominal rezultate finale concurs adjunct sef centru operational


Tabel nominal rezultate contestatie Adjunct SEF CENTRU OPERATIONAL


Tabel nominal rezultate interviu adjunct sef Centru operational


Tabel final evaluare dosare adjunct sef Centru operational


Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs Adjunct sef Centru operational

Tabel nominal evaluare dosare Adjunct sef Centru operational


Anunt Admitere 2023 MApN - sesiunea a II-a august

Anexa-nr.-1-Locuri

Anexa-nr.-2-Consimtamant-solicitare-extras-cazier-judiciar

Model-adeverinta-medicala

Model-cerere-de-inscriere

Model-consimtamant-informat

Model-declaratie-confirmare-cunoastere-conditii-si-criterii-de-recrutareLista candidati care nu indeplinesc conditiile - Comandant detasament

Rezultate testare psihologica adjunct sef centru operational

Modificare la Anunt -Adjunct sef Centru operational

Tabel nominal rezultate concurs sef centru operational

Tabel nominal rezultate interviu sef Centru operational II

Modificare la Anunt -Comandant detasament I

Rezultate testarea psihologica facultatea de pompieri

Tabel nominal FINAL evaluare dosare Sef centru operational II

Tabel nominal evaluare dosare - Sef centru operational II

Lista candidati care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs - Sef centru operational II

Anunt testare psihologica - Adjunct Sef centru operational

Anunt testare psihologica FACULTATEA DE POMPIERI

Rezultate testare psihologica Sef Centru Operational II

Anunt Admitere 2023 Academia de Politie Al. I. Cuza - Facultatea de Pompieri

Anexa nr.1-Model-cerere-tip-de-inscriere-licenta

Anexa nr. 2 CV Europass

Anexa nr. 3 Model-declaratie-de-confirmare-a-indeplinirii-conditiilor-si-criteriilor

Anexa nr. 4 - Indrumar autobiografie

Anexa nr. 5 - Tabel rude

Anexa nr. 6 Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie

Anexa nr. 7 Model-consimtamant-informat

Anexa nr. 8 -Consimtamant-solicitare-cazier.pdf

Anunt concurs Comandant detașament I

Anunt concurs Adjunct sef centru operational

Anunt testare psihologica - Sef centru operațional II

Anunt concurs Sef centru operational II

Anunt testare psihologica candidati Scoala de Subofiteri Pavel Zaganescu Boldesti

ANUNT recrutare candidati pentru admiterea la Sc. Boldesti sesiunea aprilie 2023
Adeverinta medicala si consimtamant
Consimtamant extras cazier
Indrumar autobiografie
Consimtamant-solicitare-cazier
Indrumator autobiografie
Model CV Europass
Model_Cerere_de_inscriere
Model_declaratie_confirmare_conditii
Tabel rude
Tematica _concurs_admitere_aprilie_iunie.2023
Proba, normele şi baremele pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal militar pentru evaluarea performanţei fizice
Schita_traseu
Evaluarea performanțelor fizice se va sustine prin parcurgerea traseului practic aplicativ prezentat în videoclipul atașat. Traseul trebuie parcurs într-un timp de maxim 2 minute și 15 secundeANUNT admitere 2023 MApN
Locurile-MAI-la-MApN-si-SRI-2023
Adeverinta-medicala
Cerere-inscriere-MApN-si-ANI
Consimtamant-solicitare-cazier
Indrumator autobiografie
Model CV Europass
Model-consimtamant-informat
Model-declaratie-confirmare-cunoastere-conditii-si-criterii-de-recrutare
Planificare-candidati

Anunt testare psihologica subofițer tehnic principal Financiar

Rezultate testare psihologica incadrare directa subofiteri

Anunt testare psihologica subofiteri incadrare directa

Tabel rezultate interviu departajare subofiter tehnic principal - Financiar

Tabel rezultate finale dupa interviu concurs Subofiter tehnic principal - Financiar

Anunt data sustinere interviu departajare subofiter tehnic principal - FINANCIAR

Anunt INTERVIU DEPARTAJARE Subofiter tehnic principal- Financiar

Rezultate testarea psihologica candidati Scoala de subofiteri de pompieri si protectie civila Boldesti

Rezultate testare psihologica incadrare directa subofiteri

Tabel rezultate interviu departajare subofiter administrativ principal tehnic - Serv. Logistic

Tabel rezultate finale concurs subofiter administrativ principal Tehnic Serviciul Logistic

Anunt testare psihologica SCOALA DE SUBOFITERI DE POMPIERI 10.11.2022

Anunt interviu de departajare subofiter administrativ principal Tehnic Serviciul Logistic

Anunt testare psihologica incadrare directa - Subofiteri

Anunt testare psihologica SCOALA DE SUBOFITERI DE POMPIERI

Tabel rezultate finale test scris subofiter administrativ principal Negresti Oas

Anunt privind hotararea Comisiei Centrale de Concurs subofiter administrativ principal - Suport Operativ

ANUNT solutionare contestatie - subofiter administrativ principal - Suport Operativ - Negresti Oas

Anunt Admitere Scoala Postliceala de Subofiteri de Pompieri Boldesti
Anexa nr.1 - Cerere de inscriere
Anexa nr. 2 Declaratie de confirmare
Anexa nr.3 - Adeverinta medicala
Anexa nr. 6- Consimtamant privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar

Tabel rezultate test scris subofiter administrativ principal Suport Operativ - Negresti Oas

Tabel rezultate finale concurs Subofiter tehnic principal - Financiar

Tabel rezultate test scris subofiter tehnic principal - Financiar

Tabel rezultate finale concurs subofiter secretariat principal SECRETARIAT

Tabel rezultate interviu departajare subofiter secretariat principal SECRETARIAT

Anunt proba scrisa subofiter administrativ principal - Suport Operativ - Negresti Oas

Tabel rezultate finale concurs Subofiter casier principal - Financiar

Tabel rezultate test scris subofiter casier principal - Financiar

Anunt interviu de departajare subofiter secretariat principal Secretariat

Tabel rezultate test scris dupa contestatii subofiter secretariat principal SECRETARIAT

Tabel rezultate finale concurs subofiter Patrimoniu Logistica

Tabel rezultate test scris dupa contestatii subofiter administrativ principal Tehnic Serviciul Logistic

Tabel rezultate test scris subofiter administrativ principal Tehnic Serviciul Logistic

Tabel rezultate test scris subofiter secretariat principal SECRETARIAT

Tabel rezultate test scris subofiter tehnic principal Patrimoniu Imobiliar Serviciul Logistic

Tabel rezultate finale concurs subofiter operativ principal - AECI

Anunt privind hotararea Comisiei Centrale de Concurs subofiter operativ principal AECI

Anunt proba scrisa subofiter tehnic principal - Structura FINANCIAR

Rezultat testare psihologica SOLDATI PROFESIONISTI

Anunt proba scrisa subofiter casier principal - Structura FINANCIAR

Tabel rezultate test scris subofiter operativ principal - AECI

Tabel rezultate finale concurs Subofiter administrativ principal Intendenta Serviciul Logistic

Anunt proba scrisa subofiter secretariat principal SDCA

Anunt proba scrisa subofiter administrativ principal - Tehnic - Serviciul Logistic

Anunt testare psihologica candidat declarat admis - soldat profesionist (servant)

Tabel rezultate test scris subofiter administrativ principal Intendenta Serviciul Logistic

Anunt proba scrisa subofiter tehnic principal Patrimoniu imobiliar Logistica

Tabel rezultate finale concurs Ofiter specialist I Management stari exceptionale

Anunt proba scrisa subofiter operativ principal AECI

Tabel rezultate test scris Ofiter specialist I Management stari exceptionale

Anunt Voluntar din Pasiune seria IX 2022

Anunt proba scrisa subofiter administrativ principal Intendenta Logistica

Tabel rezultate finale concurs Ofiter principal I si Ofiter I Control si Activitati Preventive

Tabel rezultate finale concurs Ofiter specialist II Avizare Autorizare

Tabel rezultate finale concurs Ofiter specialist II CBRN

Tabel rezultate test scris Ofiter principal I si Ofiter I Control si Activitati Preventive

Tabel rezultate test scris Ofiter specialist II CBRN

Rezultate testare psihologica SOLDATI PROFESIOINISTI

Tabel rezultate test scris ofiter specialist II Avizare – Autorizare

Anunt testare psihologica 17.09.2022 SOLDATI PROFESIOINISTI

Anunt testare psihologica 18.09.2022 SOLDATI PROFESIONISTI

Anunt proba scrisa Ofiter specialist II CBRN

TABEL CENTRALIZATOR cuprinzand rezultatele CANDIDATILOR la probele eliminatorii SOLDATI PROFESIONISTI

TABEL candidati promovati la probele eliminatorii SOLDATI PROFESIONISTI

Anunt proba scrisa ofiter specialist I Management stari exceptionale

Tabel rezultate finale concurs Ofiter I SPIRC

Anunt proba scrisa Ofiter I si Ofiter principal I Control si activitati preventive

Tabel rezultate test scris Ofiter I SPIRC

Anunt proba scrisa ofiter specialist II Avizare autorizare

Rezultate testare psihologică conducator auto

Anunt proba scrisa ofiter I SPIRC

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare subofiter administrativ principal Intendenta Logistica

ANUNT in atentia candidatilor pentru ocuparea posturilor de soldat profesionist

Planificare candidati probe ocupare posturi soldat profesionist

Erata - Anunt nr. 1415183 din 27.06.2022(Soldati Profesionisti)

Anunt testare psihologica Conducator auto

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare subofiter tehnic principal Patrimoniu Imobiliar Logistica

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs subofiter administrativ principal Tehnic Serviciul Logistic

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs SOLDATI PROFESIONISTI

Anunt antrenament soldati si gradati profesionisti

Tabel rezultate finale concurs conducător auto (autospeciale)

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs Ofiter specialist II Avizare autorizare

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs Ofiter principal I Ofiter I Inspectia de prevenire

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs Ofiter I SPIRC

Lista candidatilor care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Subofițer secretariat principal-SDCA

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs subofiter administrativ principal Negresti Oas

Tabel cu rezultatele candidatilor la testul scris - conducător auto (autospeciale)

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs ofiter specialist II CBRN

Anunt modificare perioade verificare conditii de participare la concursuri SPIRC și INSPECTIA DE PREVENIRE

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs ofiter specialist I MSE

Anunt proba scrisa conducători auto (autospeciale)

Rezultate finale proba practică conducător auto (autospeciale)

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs - Financiar-subofiter tehnic principal

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs Financiar - Casier

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs - AECI

Rezultate evaluare psihologică trecere in corpul ofiterilor

Rezultate proba practica conducator auto (autospeciale)

Anunt modificare perioade verificare conditii de participare la concursuri

Planificarea candidatilor la proba practica - conducător auto (autospeciale)

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare la concursul de conducător auto (autospeciale)

Anunt testare psihologica

Anunt testare psihologica FACULTATEA DE POMPIERI

Prelungire perioada inscriere soldati profesionisti

Tematica si bibliografia pentru sustinerea interviului in vederea obtinerii brevetului de pompier specialist

ANUNT Ofiter I si ofiter principal I Control si activitati preventive
Anexe Ofiter I si ofiter principal I Control si activitati preventive

Anunt Admitere 2022 iulie -Facultatea de Pompieri

Anexa 1 Model-Cerere-de-inscriere

Anexa nr. 2 CV Europass

Anexa nr. 3 - Indrumar autobiografie

Anexa nr. 4 - Tabel rude

Anexa nr. 5 - Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie

Anexa nr. 6 Model-consimtamant-informat

Anexa 7 Model-declaratie-de-confirmare-a-indeplinirii-conditiilor-si-criteriilor-de-recrutare

Anexa nr. 8 Consimtamant-solicitare-cazier

Anunt selectie - conducator auto (autospeciale) prin mutare în interesul serviciului

Tabel rezultate FINALE MODUL I - Soldat gradat profesionist

Tabel FINAl rezultate proba practica Modulul I - SGP

Tabel FINAL rezultate proba scrisa Modulul I - SGP - SGP

Tabel rezultate proba scrisa Modulul I - SGP

Anunt Admitere Scoala de subofiteri de pompieri Pavel Zaganescu

Anexa 1 Model-cerere-inscriere

Anexa nr. 2 Declaratie de confirmare

Anexa nr. 3 CV Europass

Anexa nr. 4 - Indrumar autobiografie

Anexa nr. 5 - Tabel rude

Anexa-nr.-6-adeverinta-si-consimtamant-2021

Anexa-nr.-7-Consimtamant-solicitare-cazier.pdf

Anexa nr. 8 - Declaratie Sars-Cov2

Tematica si bibliografia scoala militara

Rezultat testare psihologica candidat servant 27 01 2022

Anunt testare psihologica soldat profesionist (servant)

Rezultat testare psihologica candidat servant

Anunt testare psihologica candidat Admis soldat profesionist (servant)

Rezultatele la testarea psihologica a candidatilor -Soldat profesionist (servant)

Anunt testare psihologica candidati declarati admis Soldat profesionist (SERVANT)

Tabel rezultate finale - SGP

Tabel cu rezultatele candidatilor - SGP

Rezultate finale Muncitor calificat IV-I - ZUGRAV

Rezultate finale proba interviu Muncitor calificat IV-I - ZUGRAV

Rezultate finale proba interviu Muncitor calificat IV-I - INSTALATOR_

Rezultate finale Muncitor calificat IV-I - INSTALATOR_

Rezultate proba interviu Muncitor calificat IV-I - ZUGRAV

Rezultate proba interviu Muncitor calificat IV-I - INSTALATOR.

Rezultate finale proba practica si program sustinere proba interviu - Muncitor calificat IV-I - ZUGRAV

Rezultate finale proba practica si program sustinere proba interviu - Muncitor calificat IV-I - INSTALATOR

Rezultate proba practica si program sustinere proba interviu - Muncitor calificat IV-I - ZUGRAV

Precizari suplimentare concurs Soldat profesionist (servant)

Anunt planificare si prezentare la concursul Soldat profesionist (servant)

Rezultate proba practica si program sustinere proba interviu - Muncitor calificat IV-I - INSTALATOR

Rezultate testare psihologica si program sustinere proba practica personal contractual (instalator si zugrav)

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs SOLDATI PROFESIONISTI

Tabel cu rezultate testare psihologica candidati declarati admis subofiteri Tehnologia Informatiei

Anunt testare psihologica personal contractual (instalator, zugrav)

Rezultate finale proba selectie dosare personal contractual (instalator, zugrav)

Rezultate proba selectie dosare personal contractual (instalator, zugrav)

Anunt testare psihologica candidati declarati admis subofiteri Tehnologia Informatiei

Tabel rezultate finale concurs Tehnologia Informatiei SCTI

Tabel rezultate interviu departajare Tehnologia Informatiei SCTI

Rezultate testare psihologica candidati declarati admis subofiteri

Anunt INTERVIU DEPARTAJARE Subofiter Tehnologia informatiei SCTI

Tabel rezultate finale test scris Tehnologia Informatiei SCTI

Anunt testare psihologica candidati declarati admis subofiteri

Tabel final rezultate test scris subofiter TEHNIC

Tabel rezultate test scris Tehnologia informatiei SCTI

Tabel rezultate test scris subofiter TEHNIC

Tabel FINAL rezultate test scris PROTECTIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE

Rezultat testare psihologica candidat declarat admis ofiteri SEVESO

Tabel Final rezultate SSM

Anunt testare psihologica ofiter specialist SEVESO

Tabel rezultate test scris PROTECTIA INFORMATIILOR CLASIFICATE

tabel rezultate finale test scris subofiter SRU

Tabel rezultate test scris subofiter tehnic principal SSM

Anunt PROBA SCRISA Subofiter TEHNIC

Anunt concurs soldati profesionisti (servanti)
Anexa nr. 2 -Soldati profesionisti -Indrumar pentru intocmirea autobiografiei
Anexa nr. 3 -Soldati profesionisti - Tabelul cu rudele si sotul_sotia candidatului
Anexa nr. 4- Soldati profesionisti- Adeverinta medicala
Anexa nr. 5 -Soldati profesionisti- Consimtamantul informat
Anexa nr. 6 -Soldati profesionisti -Declaratie de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare
Anexa nr. 7- Soldati profesionisti- Declaratia SARS-CoV-2
Anexa nr. 8 Soldati profesionisti - Proba eliminatorie Urcarea pe scara
Anexa nr. 9 - Soldati profesionisti- Proba eliminatorie Deplasarea in subsol intunecat
Anexa nr. 10 - Soldati profesionisti - Evaluarea performantei fizice - traseu practic-aplicativ
Traseu practic aplicativ Admitere Pompieri 2020

Tabel final rezultate PATRIMONIU IMOBILIAR - SERVICIUL LOGISTIC

Anunt PROBA SCRISA Subofiter Tehnologia informatiei SCTI

Tabel rezultate test scris RESURSE UMANE

Tabel rezultate finale concurs subofiter MENTENANTA

Tabel rezultate test scris Mentenanta SCTI

Tabel rezultate test scris subofiter PATRIMONIU IMOBILIAR

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs subofiter TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Anunt muncitori calificati - Instalator si Zugrav

Tabel rezultate finale subofiter COMUNICATII

Tabel rezultate test scris Comunicatii SCTI

Anunt PROBA SCRISA Subofiter MENTENANTA

Anunt PROBA SCRISA Subofiter SSM

Anunt PROBA SCRISA Subofiter PATRIMONIU IMOBILIAR

Anunt PROBA SCRISA Subofiter PROTECTIA INFORMATIILOR CLASIFICATE

Anunt PROBA SCRISA Subofiter RESURSE UMANE

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs - subofiter tehnic principal - TEHNIC

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs subofiter MENTENANTA

Anunt PROBA SCRISA Subofiter COMUNICATII

Rezultate testare psihologica candidati declarati admis ofiteri

Rezultate finale - Echipa de intretinere si reparatii imobile - INGRIJITOR

Rezultate finale proba interviu - Echipa de intretinere si reparatii imobile - INGRIJITOR

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs Comunicatii SCTI

Rezultate finale Muncitor calificat IV-I - POPOTA

Rezultate finale proba interviu Muncitor calificat IV-I - POPOTA

LISTA CANDIDATILOR care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs PATRIMONIU IMOBILIAR

LISTA CANDIDATILOR care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs PROTECTIA INFORMATIILOR CLASIFICATE

Anunt testare psihologica candidati declarati admis ofiteri

Rezultate proba interviu Echipa de intretinere si reparatii imobile - INGRIJITOR

Rezultate finale Muncitor calificat IV-I - INSTALATOR

Rezultate finale Muncitor calificat IV-I - ELECTRICIAN

Rezultate finale proba interviu Muncitor calificat IV-I - INSTALATOR

Tabel nominal privind solutionarea contestatiei Muncitor calificat IV-I - INSTALATOR proba INTERVIU

Tabel rezultate finale concurs Ofiter specialist I SEVESO

Rezultate proba interviu Muncitor calificat IV-I - POPOTA

Rezultate finale proba practica Echipa de intretinere si reparatii imobile - INGRIJITOR

Tabel rezultate test scris Ofiter specialist I SEVESO

Tabel rezultate finale concurs Ofiter specialist II CSTIC

Tabel rezultate test scris Ofiter specialist II CSTIC

Rezultate proba interviu Muncitor calificat IV-I - INSTALATOR

Rezultate proba practica Echipa de intretinere si reparatii imobile - INGRIJITOR

Rezultate finale Muncitor calificat IV-I - proba practica POPOTA

Rezultate finale Muncitor calificat IV-I - proba interviu ELECTRICIAN

TABEL FINAL rezultate INFORMARE SI RELATII PUBLICE

Anunt PROBA SCRISA SEVESO

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs Incadrare gestiune SRU

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs Subofiter SSM

Tabel rezultate test scris INFORMARE SI RELATII PUBLICE

Rezultate proba practica Muncitor calificat IV-I - POPOTA

Rezultate proba interviu Muncitor calificat IV-I - ELECTRICIAN

Rezultate finale proba practica Muncitor calificat IV-I - INSTALATOR

Rezultate finale proba practica Muncitor calificat IV-I - ELECTRICIAN

Rezultate proba practica Muncitor calificat IV-I - INSTALATOR

Anunt PROBA SCRISA CSTIC

Rezultate proba practica Muncitor calificat IV-I - ELECTRICIAN

Anunt PROBA SCRISA INFORMARE SI RELATII PUBLICE

Rezultate testare psihologica si sustinere proba practica Muncitor calificat Ingrijitor

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs Ofiter specialist I SEVESO

ANUNT IMPORTANT

Lista candidatilor care nu îndeplinesc conditiile de participare la concurs Ofiter specialist II CSTIC

Anunt testare psihologica Personal contractual

ERATA lista candidati care nu indeplinesac conditiile

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul Informare si relatii publice

Rezultate proba selectie dosare Personal contractual

Anunt subofiter tehnic principal tehnologia informației
Anexa nr.1 Tematica si bibliografie - Tehnologia informatiilor
Anexa nr. 6 Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie

Anunt subofiter tehnic principal Comunicatii
Anexa nr.1 Tematica si bibliografia subofiter comunicatii
Anexa nr. 6 Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie

Anunt subofiter administrativ principal Mentenanta
Anexa nr.1 Tematica si bibliografie subofiter administrativ principal Mentenanta
Anexa nr. 6 Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie

Anunt subofiter tehnic principal protectia informatiilor clasificate
Anexa nr.1 Tematica si bibliografia PIC
Anexa nr. 6 Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie

Anunt subofiter tehnic principal resurse umane SSM
Anexa nr. 1 Tematica și bibliografia resurse umane SSM.pdf
Anexa nr. 6 Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie

Anunt subofiter tehnic principal resurse umane incadrare-gestiune
Anexa nr. 1 Tematica si Bibliografie subofiteri resurse umane gestiune-incadrare
Anexa nr. 6 Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie

Anunt subofiter administrativ principal Patrimoniu imobiliar
Anexa 1 TEMATICA_BIBLIOGRAFIE subofiter administrativ principal API
Anexa nr. 6 Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie

Anunt subofiter tehnic principal Tehnic
Anexa nr.1 Tematica si bibliografie subofiter tehnic principal Tehnic
Anexa nr. 6 Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie

Anunt concurs muncitor calificat IV-I

Anunt concurs ingrijitor

Anunt ofiter specialist II CSTIC

Anexa nr.1 Tematica si bibliografia CSTIC

Anexa nr. 6 Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie


Anunt ofiter specialist I Informare si relatii publice

Anexa nr. 1 Tematica si bibliografie-Informare si relatii publice

Anexa nr. 6 Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie


Anunt ofiter specialist I SEVESO.doc

Anexa nr.1 Tematica si bibliografie SEVESO

Anexa nr. 6 Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie


REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA SCOALA DE SUBOFITERI

Modificare calendar admitere

Anunt testare psihologica SCOALA DE SUBOFITERI

Anunt Admitere SCOALA DE POMPIERI

Anunt Facultatea de pompieri 2021

Anexa-nr.-1-locuri-Academie

Anexa nr.2 Model-Cerere-de-inscriere

Anexa nr.3 Model-declaratie-de-confirmare-a-indeplinirii-conditiilor-si-criteriilor-de-recrutare

Anexa nr.4 Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familief

Anexa nr.5 Model-consimtamant-informatf

Anexa nr.6. CV Europass

Anexa nr.7 - Indrumar autobiografie

Anexa nr.8 - Tabel rude

Tabel rezultate finale concurs sef garda interventie stingere

Tabel rezultate concurs loctiitor comandant detasament

Rezultate la proba interviu Sef garda interventie stingere

Tabel cu rezultatele la concurs Adjunct sef inspectia de prevenire

Tabel cu rezultatele la proba interviu Loctiitor comandant detasament

Tabel nominal rezultate interviu Adjunct sef inspectia de prevenire

Tabel nominal cu rezultatele finale - evaluare dosare Sef Garda Interventie Stingere

Tabel nominal cu rezultatele finale - evaluare dosare Adjunct sef inspectie

Tabel nominal cu rezultatele finale- evaluarea dosare Loctiitor comandant detasament

Tabel nominal evaluare dosare Sef garda interventie stingere

Tabel nominal evaluare dosare Adjunct sef inspectia de prevenire

Tabel nominal evaluare dosare Loctiitor comandant detasament I

Anunt rezultate testare psihologica - concurs ocupare functii de conducere

Anunt testare psihologica functii de conducere

Anunt recrutare pentru admitere MApN 2021

anexa la anunt recrutare

Anunt concurs Adjunct sef Inspectie prevenire

Anunt concurs Loctiitor comandant detasament I Detasamentul de Pompieri Satu Mare

Anunt concurs Sef garda interventie - Stingere Detasamentul de Pompieri Satu Mare

-->